Læs om vores

Vision / Mission

Heltemod & Hjerteblod A/S er et finansieringsselskab der tilbyder kapital til iværksættere, vækstvirksomheder samt generationsskifte-virksomheder i Haderslev kommune. Vi hjælper ligeledes med rådgivning og netværk for at støtte innovative virksomheder i Haderslev Kommune.

Vision og mission

Danmark er under et stort konkurrencemæssigt pres i en globaliseret verden. Vi har brug for bæredygtige virksomheder, der skaber arbejdspladser i lokalområder. Det kræver kapital og rådgivning.

Heltemod & Hjerteblods vision er at yde et betydeligt bidrag til innovative iværksættere og virksomheder med det formål at skabe vækst og udvikling i Haderslev Kommune.

Vi spotter bæredygtige idéer, udøver finansiering og investering, rådgiver og bruger vores netværk til at fremme projekter med vækstpotentiale. Samtidig er vi sparringspartner for Haderslev Kommune og Haderslev Erhvervsråd inden for innovation og iværksætteri.

 

Bliv investor i Heltemod & Hjerteblod A/S

Vil du være med til i fællesskab, at sikre positiv vækst og udvikling i Haderslev kommune gennem innovative investeringsprojekter?

Læs mere