Heltemod & Hjerteblod

Bliv investor

Vil du være med til i fællesskab at sikre positiv vækst og udvikling i Haderslev Kommune gennem innovative investeringsprojekter?

Bliv investor i Heltemod og Hjerteblod A/S

Som investor har du kærlighed og hjerte for Haderslev Kommune, som du i fællesskab vil være med til at sikre positiv vækst og udvikling for.

Minimumsinvestering er 200.000 kr., som indgår i en fælles vækstpulje. Investering sker primært i iværksættersættervirksomheder og generationsskiftevirksomheder med mulighed for ejerskab, sparring eller bestyrelsesarbejde i de investerede virksomheder. Investeringerne har som udgangspunkt en løbetid på 5 år. Målet for alle investeringer er en professionel tilgang med afkast for øje efter 5 år.

Investorkredsen er uafhængig af andre organisationer, men har etableret et samarbejde med HER, hvor iværksættere screenes. Investorkredsen yder et årligt tilskud via et fastlagt sponsorat til HER. Ved indtrædelse i investorkredsen betales et sponsorat på 20.000 kr. til HER´s innovationskonto samt 10.000 kr. de efterfølgende 4 år.

Vi indgår gerne i samarbejde med fonde, hvor vi garanterer at ethvert bidrag alene anvendes til udvikling af iværksættere, start-ups, vækstvirksomheder og/eller generationsskifter.

 

Kontakt  

Bestyrelsesformand Arne Iversen // ai@heltemodhjerteblod.dk // 23214220

Direktør Claus Dyrmose // cd@heltemodhjerteblod.dk // 40680456

 

Bliv investor i Heltemod & Hjerteblod A/S

Vil du være med til i fællesskab, at sikre positiv vækst og udvikling i Haderslev kommune gennem innovative investeringsprojekter?

Læs mere